STRATEGISK CAMPUSUDVIKLING BALLERUP

DTU har udarbejdet en strategisk campusplan for Ballerup Campus, der sætter retningen for, hvordan universitetet ønsker at udvikle de fysiske rammer, så DTU også i fremtiden bliver et attraktivt valg for studerende, forskere og ansatte fra hele verden.

Læs hele den Strategiske Campusplan for DTU Ballerup Campus.

Fremtidens DTU Ballerup Campus

DTU Ballerup Campus er DTU’s hovedcampus for diplomingeniøruddannelse, og ligger gunstigt placeret i erhvervsområdet Lautrup i en af landets førende erhvervskommuner. Med den strategiske campusplan for DTU Ballerup Campus sætter DTU retningen for, hvordan universitetet ønsker at udvikle de fysiske rammer med et attraktivt studie- og læringsmiljø for en praksisorienteret og innovativ tilgang til ingeniørfaget. Det handler blandt andet om at skabe rammer, der giver lyst til at opholde sig mere på campus, og som kan inspirerer til møder og udveksling. Campusudviklingen på Ballerup skal også understøtte flere værdifulde samarbejder med de mange danske og internationale udviklingsvirksomheder inden for IT, produktion, rådgivning og teknologi, som holder til i erhvervsområdet Lautrup. 

Landskab

Landskabet og det grønne skal være bærende for identiteten på campus. Landskabs- og uderum skal være smukke, inviterende og skabe plads til både faglige og sociale aktiviteter.

Campusplanen sætter en retning for hvordan DTU kan styrke campus’ grønne identitet i et sammenhængende landskab mellem universitetsbygningen, de kommende studie- og familieboliger og det naturskønne område mod Sømosen. Campus’ grønne identitet skal sættes meget mere i spil ved at introducere flere typer af opholdsmuligheder, varierede, tilgængelige og inviterende landskabs- og uderum og øget biodiversitet til gavn for både natur og mennesker.

Mobilitet

Det skal være nemt at komme til campus med miljøvenlige transportformer og det skal være en god oplevelse at ankomme til fods og på cykel og at bevæge sig rundt. Mobiliteten skal udvikles med fokus på den menneskelige skala, et bedre flow og med fokus på bæredygtighed. Den nye mobilitet tager udgangspunkt i tre typer af landskaber: campusalléen, parker og pladser.

Campusalléen udformes som et stærkt landskabeligt element til cykler og gående med to rækker af træer, der skal skærme for biltrafikken og en grøn grøft til opsamling af regnvand. Dertil skal stoppesteder for den kollektive transport tæt på campus, fleksibilitet og høj frekvens er væsentligt for at benytte offentlig transport. 

 

Arkitektur 

Arkitektur på campus skal være bæredygtig, funktionel, robust, inspirerende og skabe gode rammer for uddannelse og praksisnær innovation. Udviklingen skal ske med respekt for den eksisterende arkitektur.

Campusplanen beskriver hvordan man, med udgangspunkt i arkitektur, kan skabe et udstillingsvindue for de mangfoldige innovative aktiviteter, der er med til at styrke identiteten som praksisorienteret uddannelsescampus. Det kan blandt andet ske ved en højere grad af transparens og visuel kontakt mellem fællesområder, værksteder, og laboratorier langs campusstrøget. Det kan fx også være etablering af udendørs undervisningsfaciliteter, testområder for 1:1 test og udstillinger.