Strategisk Campusudvikling

DTU har udarbejdet en strategisk campusplan for Lyngby Campus, der sætter retningen for, hvordan universitetet ønsker at udvikle de fysiske rammer, så DTU også i fremtiden bliver et attraktivt valg for studerende, forskere og ansatte fra hele verden. Download den Strategiske Campusplan for DTU Lyngby Campus.

 

Fremtidens DTU Lyngby Campus

I fremtiden bliver Lyngby Campus både tættere og højere, da vi skal bygge mange flere kvadratmeter. Med den strategiske planlægning sikrer vi samtidig et attraktiv campusmiljø med mere liv og miljø mellem husene til både studerende, forskere og for lokalområdet. Den strategiske campusudvikling vil også sikre, at vi udvikler den grønne campus med forskellige typer af landskaber og at vi, med en ny mobilitet med gående og cyklister i centrum, får helt nye forbindelser, både på kryds og tværs på DTU og til de omkringliggende omgivelser.

Strategisk campusplan for DTU Lyngby Campus tager afsæt i DTU’s strategi og en overordnet vision for DTU’s campusser, som sigter mod at fastholde og udbygge campus med en høj kvalitet på alle parametre. Planen er bygget op omkring fire strategiske temaer med udgangspunkt i DTU’s værdiskabelse, identitet og campusmiljø samt i kerneaktiviteterne forskning, uddannelse, innovation og forskningsbaseret rådgivning. De fire temaer foldes ud og konkretiseres i fire fysiske temaer; mobilitet, landskab, arkitektur og forsyning.

Læs den Strategisk Campusplan her.

Forskningsfaciliteter i verdensklasse og synergi


Med campusudviklingen får mange institutter nye state-of-the-art forskningsfaciliteter, der skal være med til at tiltrække studerende og forskere fra hele verden. 

Mange af de nye bygninger vil, ud over at skabe nye og bedre faciliteter, også binde eksister-
ende bygninger sammen og derved skabe mulighed for bedre flow og synergi mellem forskning, undervisning og videndeling.

Forskningsfaciliteterne designes med en stor grad af fleksibilitet, så de hurtigt vil kunne omformes til fremtidens behov.

SKYLAB

Industriel forsøgsbygning uden vinduer blev forvandlet til lys og venlig mødefacilitet.

Lærings- og innovationsmiljøer

Studie- og læringsmiljøerne på DTU skal være af høj kvalitet for at bidrage til de studerendes læring og styrke innovationskraften. Campusudviklingen skal understøtte at de studerende får de bedste rammer for læring og de bedste muligheder for at omsætte deres viden til praksis. Alle universitetets auditorier gennemgår en gribende renovering, og der skabes attraktive studiemiljøer i fællesarealerne.

De fysiske rammer skal udvikles og vedligeholdes, så de baserer sig på den nyeste viden om universitetsmiljøer.