Mobilitet

DTU har en vision om en effektiv og bæredygtig mobilitet. Det skal være nemt at komme til DTU med miljøvenlige transportformer, og det skal være en god og tryg oplevelse at bevæge sig til fods og på cykel på campus.

Læs mere om nye transportformer her.

Effektiv og bæredygtig mobilitet

DTU vil udvikle en effektiv og bæredygtig mobilitet på campus. Mobiliteten til og fra DTU styrkes, så det er nemmere og mere effektivt at vælge bæredygtige transportformer. Flere skal ankomme på cykel og med kollektiv transport, og færre skal ankomme i bil. Letbane gennem campus introduceres, og færdsel til fods og på cykel prioriteres.

Nye letbanestop, ny cykelinfrastruktur, parkering i parkeringshuse samt et nyt netværk af forbindelser og uderum skal gøre det nemt at komme til DTU med miljøvenlige transportformer og gøre det til en tryg og inspirerende oplevelse at bevæge sig rundt til fods og på cykel.

Arealer til nye bygninger og landskaber styres af et rumligt netværk, der består af urbane uderum og forbindelsesstrøg, som skal sikre et varieret og attraktivt miljø mellem husene.

 

Biler
Privat bilkørsel skal minimeres ved at placere nye parkeringshuse i periferien ved de nye ankomstpunkter til campus. Parkeringshusene kobles direkte til fodgængernetværket, så det bliver nemt at komme videre rundt.

 

Torve
Torve er både urbane og landskabelige uderum. Belægninger og beplantning skal understøtte deres funktion som aktive opholdssteder.

Campus- og tværstrøg
Campusstrøget er en bilfri central forbindelse for fodgængere og cyklister. Tværstrøget kobler campus landskabeligt sammen og skaber forbindelse mellem campus og DTU's naboer.

 

Letbane
Letbanen får tre stop på campus, der vil blive centrale ankomstpunkter. Stoppestederne kobles til fodgænger- og cykelnetværk, så der skabes et attraktivt miljø omkring stationerne.