Forsyning

DTU har en vision om en fleksibel, robust og fremtidssikret forsyningsinfrastruktur. Forsyningsinfrastrukturen skal understøtte og integrere robuste, fleksible, bæredygtige og nytænkende forsynings- og energisystemer samt en åben, eksperimentel undervisning- og forskningsanvendelse.

Et fremtidssikret tunnelsystem

DTU har et unikt tunnelsystem, som sammenkobler og forsyner hele campus i systemer og tekniske netværk for el, varme og køl. I udviklingen og fortætning af campus skal det sikres, at forsynings anlæg kan spille sammen med den offentlige infrastruktur gennem intelligent styring, så det samfunds mæssige miljøaftryk minimeres. DTU er allerede i front inden for living lab og smart campus-integration. I fremtidens udvikling af campus vil der komme flere initiativer inden for dette felt, hvor smarte energisystemer integrerer løsninger, der understøtter vindenergi og solenergi.

Når campus udvikles med nye bygninger og arealer, skal forsyningsinfrastrukturen understøtte dette ved at integrere fleksible, bæredygtige og nytænkende forsynings- og energisystemer. Og DTU vil i endnu højere grad bruge egen forsyningsinfrastruktur til eksperimentel undervisning og forskning.

 

Teknik-hubs

Parkeringshusene skal undgå som en del af den tekniske infrastruktur som teknik-hubs, hvor større kølecentraler og varmepumper, der kan levere varme til campus, kan placeres.

Solceller

Solceller på byggeri skal tilsluttes forsyningsnettet, så de indgår som en del af DTU's egenproduktion af elektricitet. Der skal være tilslutnings-
mulighed for elbiler i parkeringshuse.

Klimatilpasning

Det er vigtigt campusudviklingen imødegår klimatilpasningen med effektiv regnvandshåndtering, der passer til arkitektur og landskab.

Tunnelsystem

Tunnelsystemet binder campus sammen i et underjordisk netværk og fungere som bindeled mellem bygninger og forsyninger. Nye bygninger skal kobles til dette system, der løbende skal udbygges.