Arkitektur

DTU har en vision om en arkitektur i menneskelig skala og af høj kvalitet. Arkitekturen på campus skal være bæredygtig, funktionel, robust, inspirerende og skabe gode rammer for forskning, uddannelse og innovation.

Arkitektur i menneskelig skala og af høj kvalitet

DTU’s bygninger danner en god og inspirerende ramme og understøtter trivsel, interaktion og samarbejde. DTU’s campus er resultatet af en både stringent og fleksibel masterplan fra 1960’erne med en stærk arkitektonisk identitet. Ny arkitektur skal udvikles med respekt for den arkitektoniske arv og indpasses i den eksisterende sammenhæng med en helhedsorienteret og bæredygtig tankegang.
Arkitekturen skal afspejle, at DTU er et teknisk eliteuniversitet, og når der bygges mere og tættere skal det altid ske med kvaliteten af campusmiljøet i højsædet og med respekt for landskabet.

Både funktionelt og rumligt skal nye bygninger skabe forbindelser mellem ude og inde og mellem enhed og helhed. Bygninger på DTU er ofte komplekse og skal kunne indeholde en stor variation af faciliteter fra avancerede, teknisk krævende forskningsfaciliteter til studie- og læringsmiljøer og mere almindelige kontormiljøer.

 

Stueetager ved torve og forpladser
Arkitekturen skal understøtte socialt samvær ved at have aktive og interagerende stueetager. Når der bygges et torv, skal stueetagerne besidde udadvendte funktioner som eksempelvis spise- og mødefaciliteter.

Materialer og farver
Nye materialer og farver skal tilføje nye lag til det arkitektoniske udtryk og bygge videre på den arkitektoniske arv på DTU.

Fortætning
Bygninger skal planlægges med mellemrum, indre haverum og tilbagetrukne facader, så der sikres gode lysforhold på torve og opholdsarealer. Bygningerne kan variere i højden op til seks etager.

Grønne tage og facader
Facaderne skal være karakterfulde i materialer og samtidig indgå harmonisk i den øvrige arkitektur. Det er vigtigt bæredygtighed tilgodeses ved valg af materialer og beplantning.