Vision og strategi

Vision: DTU's campusser bidrager til DTU's værdiskabelse ved at være bæredygtige, integrerende og på eliteniveau.

En bæredygtigt campus

En bæredygtig campus er ressourcebevidst, sund og god for mennesker og miljø. Den sikrer langsigtet handlefrihed for DTU med verdensmålene for bæredygtighed for øje.

En integrerende campus

En integrerende campus forbinder fagligheder, mennesker, universitetet og det omliggende samfund - internationalt, nationalt og lokalt. 

En campus på eliteniveau

En campus på eliteniveau tiltrækker og inspirerer de dygtigste og skaber de bedste resultater for samfundet ved at udbygge unikke forsknings- og læringsfaciliteter.

Derfor bygger vi så meget

 

Flere og flere ønsker at studere og forske på DTU, og samfundet efterspørger i stigende grad ingeniører til at finde løsninger på de udfordringer, Verden står overfor.

I 2019 havde universitetet mere end 11.200 studerende og 6.000 ansatte. Hvert år byder DTU velkommen til næsten 400 flere studerende og forskere end året før, og det forventes, at væksten vil fortsætte. Det betyder, at DTU i 2050 skal have plads til næsten dobbelt så mange mennesker på DTU’s campusser.

DTU har de seneste 10 år investeret mere en 5 mia. kroner på nye forskningsfaciliteter og innovationsfremmende lærings- og studiemiljøer, primært på den største campus i Lyngby.

En ny etape i udviklingen af de fysiske rammer er nu i gang, og skal sikre at DTU langt ud i fremtiden bliver et attraktivt valg for studerende, forskere og ansatte fra hele verden.

.

 

Der er to afgørende faktorer, der har betydning for udviklingen af de fysiske rammer på Lyngby Campus.

  1. For det første er DTU Lyngby Campus arealmæssigt vokset i størrelse med opkøb af grunde mod nord og mod øst, og DTU ønsker at integrere og udvikle disse arealer som et led i universitetets fremtidige vækst.

  2. For det andet kommer kommer Hovedstadens Letbane i 2025 til DTU Lyngby Campus og giver dermed mulighed for stationsnær udvikling af campus. Letbanen vil forbinde campus til det centrale Lyngbys banenet og videre mod syd til Ishøj og vil således forbedre forbindelsen til omverdenen væsentligt.

I 2019 udkom endvidere en Strategisk campusplan for Ballerup campus, og i løbet af 2021 er arbejdet med en Strategisk camusplan for Risø færdiggjort.