entreprenør og arkitekt skriver kontrakt med DTU på ny laboratoriebygning til DTU Miljø

DTU bygger ny laboratoriebygning til forskning i genanvendelse og cirkulær økonomi

torsdag 04 jul 19
|

Kontakt

Lisbet Sand
Projektleder
CAS
21 79 86 84

Universitetet har netop skrevet kontakt med arkitektfirmaet Christensen & Co og entreprenørfirmaet ELINDCO, der sammen har fået opgaven at bygge og tegne en nye bygning til DTU Miljø.

Bygningen skal huse en såkaldt R3 platform (Ressource Research Recovery Platform) til forskning i genanvendelse og bæredygtig udnyttelse af ressourcerne i blandt andet affald, restprodukter, husdyrgødning og bygningsaffald.  

En bæredygtig bygning til forskning i bæredygtige løsninger
Ambitioner for den nye bygning er høje, og eftersom kerneaktiviteten i bygningen bliver forskning inden for blandt andet bæredygtig genanvendelse, lyder opgaven også på at designe en bygning, hvor bæredygtighed blive en synlig del af bygningens fortælling. Derudover skal bygningen certificeres inden for bæredygtighedscertificeringen, DGNB Guld.

”Vores samarbejdsform på laboratoriebyggeriet bygger på en model, hvor entreprenør og rådgiver er sammen om projektet helt fra start. Og vi glæder os til sammen med teamet at skabe en visionær og bæredygtig bygning til et vigtigt forskningsområde, hvor DTU er i den absolutte front", siger Claus Møller Rasmussen, Bygherrechef, DTU.

DTU Miljø udgør en af de største og internationalt førende forskningsmiljøer på området og har formået at kombinere eksperimentelle aktiviteter med udvikling af konkrete modeller til bæredygtighedsvurdering. Det skønnes at den nye facilitet af være unik i verden, og derved bidrage til at sikre DTU’s førerposition på området.

Rammer der understøtter tværfaglighed, vidensdeling og innovation
Den nye bygning indeholder hovedsageligt laboratorier, som består af topmoderne forhold for modtagelse, håndtering og oparbejdning af restprodukter, et proceslaboratorium, hvor materialerne konverteres til nye materialeressourcer, næringsstoffer eller energi med et bæredygtighedsperspektiv, samt en analytisk facilitet der kan kvantificere og spore mikroforureninger i færdige materialer. 

”Vi glæder os til at bidrage med endnu et byggeri på DTU, hvor bygningens organisering og sammenhæng med øvrige bygninger ansporer til at samarbejde og skabe viden på tværs.” siger Michael Werin Larsen, partner i Christensen & Co Arkitekter.

Det er helt centralt i moderne forsknings- og læringsbygninger, at der er en vekselvirkning mellem forskning og social interaktion, for det er uundværlige elementer i et attraktivt, kreativt og videnskabeligt miljø. Målsætningen for B112 er at skabe en bygning til DTU Miljø, som fremstår åben, inviterende og visionær, hvor forskere, erhvervsfolk og studerende færdes blandt hinanden og hvor rammerne understøtter tværfaglighed, vidensdeling og innovation.

Tæt samarbejde i udbudsform
”Der er en rigtig spændende proces forude, hvor vi i tæt samarbejde mellem totalentreprenør og totalrådgiver og i stærk dialog med DTU og brugerne skal skabe et byggeri som kan danne optimale rammer for forskning og undervisning inden for ressourceområdet” siger Steen Justesen fra ELINDCO.

Projektet er udbudt som et samlet udbud af en totalentrepriseaftale og en totalrådgiveraftale. Denne udbudsform er valgt, fordi det er centralt for DTU, at de fysiske rammer for fremtidens forsknings- og læringsmiljø bliver skabt gennem et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem de involverede parter. Det er vejen frem, så de optimale løsninger kan blive udviklet og optimeret i projektforløbet til glæde for både DTU, entreprenører og rådgivere. Udbuddet bygger på en samarbejdsform, som DTU har anvendt på flere laboratoriebyggerier.


Fakta

ELINDCO: totalentreprenør
Christensen & Co Arkitekter: totalrådgiver
Langvad A/S Arkitekter, underrådgiver, laboratoriespecialist
Norconsult, underrådgiver, ingeniør
Areal: ca. 2450 m2
Brugere: DTU Miljø