Mobilitet

Bæredygtige transportformer

DTU er i gang med det forberedende arbejde til Letbanen, og Lyngby Campus skal bruges til at teste selvkørende busser.

Læs mere om visionerne for bæredygtig mobilitet her.

Flere cyklister 


For at understøtte bæredygtige transportformer, skal flere bevæge sig på cykel til, fra og internt på campus, og flere skal opleve det som nemt, sikkert og trygt at cykle på campus.  DTU’s mobilitetsundersøgelse fra 2019 viser at 41% af de studerende og 30 % af de ansatte på Lyngby Campus tager cyklen. Målsætninger er at få tallet op på 50% og 40% i 2023, og at øge cykelparkeringspladserne fra 4.650 til 7.900.

Det skal blandt andet ske med etablering af et sammenhængende cykelnetværk til, fra og internt på campus med tilknyttet cykelparkering, og på lang sigt i de nye parkeringshuse. Læs mere om den fremtidige implementering af infrastruktur for cyklister og cykler på DTU Lyngby Campus i Retningslinjer for cykelfaciliteter.

Letbanen på DTU


Såfremt alt går efter planen kører Hovedstadens Letbane sin første tur i 2025. 

Denne letbane kommer til at strække sig fra Ishøj til Lyngby med i alt 29 stationer undervejs. 

Således vil DTU blive tættere forbundet med resten af Storkøbenhavn og den offentlige transport til campus vil blive betydelig lettere. 

Læs mere og se en film om letbanen her.

Selvkørende busser


Når Hovedstadens nye Letbane kommer til at køre, skal borgerne med selvkørende busser. Disse busser skal blandt andet testes på Lyngby Campus.

De selvkørende busser kan køre med højere frekvens, og DTU står for alt det datatekniske arbejde i projektet, hvilket du kan læse om her.

"Projektet er blandt de første af sin art og et af de mest ambitiøse både i Danmark og Europa," udtaler universitetsdirektør, Claus Nielsen, DTU.  

Læs om de selvkørende busser her