Campusmiljø

foto Kontraframe

Liv i og mellem bygninger

DTU har siden 2012 bygget og renoveret mere end 30,000 m2 studie- og læringsmiljøer på campus i Lyngby. Faciliteterne giver plads til at studere sammen, ro til fordybelse og danner ramme om et godt studieliv for de mange studerende, der hvert år vælger at studere på DTU.

 

Campusmiljøet på DTU


Transforming DTU handler også om rummene mellem husene på DTU’s campusser. Om at skabe miljøer, der inviterer til møder mellem mennesker – til pauser, udveksling og social aktivitet.

DTU er beriget med et kæmpe campusområde, men skalaen, den stramme campusstruktur, og de meget store pladser og brede veje, betyder at det kan være en udfordring at skabe gode steder, hvor der er hyggeligt at være.

 

I takt med at mange af de store byggeprojekter bliver færdigbyggede og de store byggepladser nedlagt, skal de omkringliggende udearealer gentænkes og genskabes som attraktive rum mellem bygningerne.

Vi tester løbende forskellige idéer og løsninger til, hvordan vi kan udvikle campus til glæde for studerende og ansatte med blandt andet pop-up miljøer og street food.

Et internationalt og åbent universitetsmiljø


DTU er et åbent universitet, hvor alle har lige adgang og lige muligheder. Den faglige identitet er en helt særlig ressource, der kendetegner DTU-studerende og -forskeres tilgang til verden. Den bygger på høj faglighed, mangfoldighed samt en oplevelse af, at her er alt muligt. Den faglige identitet skal sammen med DTU’s grundlæggende værdier – nytænkning, troværdighed og engagement – afspejles i campusudviklingen.

Campusudviklingen skal synliggøre DTU’s eksperimentelle tilgang til de tekniske videnskaber både i forskning og undervisning gennem en åben og inviterende arkitektur og et attraktivt og alsidigt campusmiljø.

Mere liv, flere aktiviteter og bedre mødesteder


Et attraktivt universitetsmiljø har et synligt og alsidigt liv i og mellem bygningerne, der understøtter mødet mellem mennesker og danner de bedste rammer for læring, innovation og værdiskabelse.

Med udviklingen af campus vil DTU skabe et inviterende campusmiljø, der signalerer teknisk eliteuniversitet og giver flere lyst til at opholde sig længere tid på campus.

Med landskabet, arkitekturen, forsyningen og en effektiv og bæredygtig mobilitet som ramme skal et mix af funktioner og aktiviteter udfolde sig og bidrage til et attraktivt campusmiljø.

Studentertorvet, ny rendering

En grøn campus

Landskabet og den grønne natur skal blive ved med at være bærende for identiteten på campus. Uderummet skal være smukt, inviterende og tilbyde muligheder for både faglige og sociale aktiviteter og bevægelser.

Landskab
Foto: Joachim Rode

Pop-up miljøer

Rundt på DTU Lyngby Campus er etableret en række pop-up miljøer bl.a. bestående af forskellige opholdsmøbler og madsteder. Disse skal være medvirkende til at styrke brugen af naturen, samt tiltrække og opfodre til mere socialisation mellem bygningerne.

Pop-up-miljoeer