Udbud

Udbud for projektering og udførelse bygning 313 - ny generisk forskningsbygning

DTU udbyder totalrådgiver- og hovedentrepriseaftale vedrørende opførsel af en ny bygning 313 (B313) på DTU Lyngby Campus.

Projektet omfatter projektering og udførsel af en generisk forskningsbygning, hvilket betyder at den skal indeholde almindelige laboratorier samt enkelte speciallaboratorier og kunne bruges af de fleste af DTU’s institutter. B313 placeres i et miljø på DTU, hvor der både ligger studieboliger, specialiserede forskningsbygninger og undervisningsbygning, og bygningen skal derfor være både inviterende og inkluderende, så den kan danne optimalt rammer om et godt miljø for både forskere, ansatte og studerende.

Projektet udbydes som et samlet udbud af en totalrådgiveraftale og en hovedentrepriseaftale, der bindes sammen i en fælles samarbejdsaftale mellem de tre parter. Fordi der er tale om et samlet udbud skal totalrådgiveren og hovedentreprenøren sammen ansøge om at blive prækvalificeret som et team.

Ambitionerne for B313-projektet rækker længere end til anvendelse af DGNB. DTU ønsker med dette projekt at introducere og udforske en cirkulær tankegang, således, at livscyklusbetragtninger gennemsyrer de beslutninger, der træffes i projektet. DTU vil med B313 hæve barren for cirkulært byggeri og ønsker, at der i designet arbejdes innovativt med valg af materialer i form af synlige, bæredygtige tiltag.

Frist for ansøgning om deltagelse i prækvalifikation er d. 23. oktober 2020. DTU vil prækvalificere tre teams til at deltage i den konkurrenceprægede dialog og forventer at kunne indgå kontrakt på opgaven d. 29. januar 2021.

 

 

Se EU bekendtgørelsen her