foto Bax Lindhardt

Fornyelse af Kemitorvet

Det store torv skal omdannes til et attraktivt og sanseligt torv med plads til både aktiviteter, refleksion og akademisk formidling.

Kemitorvet er et af Lyngby Campus’ største torve. Det ligger centralt mellem både nye bygninger og den oprindelig Koppel arkitektur, og krydses daglige af studerende, ansatte og forskere som arbejder og studerer i området. De seneste år har Kemitorvet dog ligget som en midlertidig, grusbelagt plads efter i nogle år at have tjent som byggeplads til flere af de nye bygninger omkring torvet.

Kemitorvet står nu over for en fornyelse og skal omdannes til et torv, der både skal have en urban og landskabelig karakter og skal fungere som et centralt og inviterenede mødested for studerene, ansatte og gæster. Et torv, der kan benyttes både som socialt og  akademisk mødested, til faglige og sociale events, til refleksion og pauser. 

DTU har indbudt til en projektkonkurrence for fornyelse af Kemitorvet og forventer at udpege en vinder til opgaven i februar 2021. 

DTU er kendetegnet ved at være en grøn campus, og den oprindelige landskabsplan gav plads til vækst, forandring og tilpasning. Det er på den baggrund Kemitorvet skal udvikles. DTU arbejder aktivt og helhedsorienteret med udvikling af en bæredygtig campus i høj kvalitet, og det er derfor også naturligt at der vil blive arbejdet med emner som mikroklima, biodiversitet, miljøvenlige materialer og social bæredygtighed i projektet.

 

 

 

 

.

 

 

.

Fakta

Areal: 9.500 m2
Status: Projektkonkurrence med fem prækvalificeret teams
Vinder offentliggøres februar 2021
Konkurrencerådgiver:
ARKITEKTKONKURRENCERDK ved Anne-Mette Bølling

Kontakt

Julie Fraenkel
Projektleder / DGNB-Konsulent Byområde
CAS
31 96 49 01