dronefoto DTU

Bygning 313 - Climate Challenge Laboratory

Med bygning 313,  ”Climate Challenge Laboratory” får DTU en ny forskningsfacilitet, der skal styrke den tværfaglige forskning inden for grønne teknologier, som kan bidrage til at accelerere udviklingen af grønne løsninger. 

 

Visionen er at skabe en bygning med laboratoriefaciliteter, der kan rumme et unikt verdensklasse forskningsmiljø i en arkitektur, der understøtter innovation og samarbejder på tværs af discipliner, udveksling af viden og møder mellem mennesker. Byggeprojektet arbejder med fem pejlemærker: fremtidens forskningsmiljø, bæredygtighed, arkitektur, digitalisering og samarbejde. 

Bygningen bliver på knap 10.000 m2 og designes som en generisk forskningsbyggeri, hvilket betyder at laboratorieområderne skal udvikles så generiske som muligt, så de kan anvendes af en bred mængde forskere inden for forskellige områder.  Laboratoriemiljøer skal være attraktive og understøttende for gode samarbejdsmønstre og kulturer, og bygningen skal designes så den er inviterende og inkluderende, og kan understøtte sociale relationer i både de formelle og uformelle rammer. Der skal desuden være visuel og fysisk interaktion mellem ude og inde i bygningen samt plads til liv i stueetagerne. 

Climate Challenge Laboratory placeres centralt på campus i 3. kvadrant i et område med både studieboliger, specialiserede forskningsbygninger og auditoriebygninger, og skal derfor være både inviterende og inkluderende med øje for stedet og hverdagslivet for både forskere, studerende, samt naboer fra lokalområdet og gæster på campus.

Projektet har fokus på bæredygtighed, både socialt, økonomisk og miljømæssigt. Ud over et krav om DGNB Guld, vil der være særlig opmærksomhed på at udforske en cirkulær tankegang, hvor livscyklusbetragtninger vil gennemsyre de beslutninger, der træffes i projektet. Det matcher også et ønske om at arbejde innovativt med valg af materialer, hvor der fx. man være mulighed for at arbejde med bærende konstruktioner i træ. 

Digitalisering er en integreret del af projektet med et fælles fokus på anvendelsen af IKT som omdrejningspunkt for projektering, udførelse, projektstyring og et integreret samarbejde mellem totalrådgiver, hovedentreprenør og DTU. Der vil blandt andet blive anvendt et nyt visualiseringsværktøj, hvor CO2-regnskabet vises direkte i den digitale bygningsmodel.

 

 

 

Fakta

Bygherre: DTU
Areal: ca. 10.000 m2
Ingeniør: 
MOE Rådgivende Ingeniører
Arkitekt:
Christensen og Co Arkitekter
Hovedentreprenør:
MT Højgaard Danmark

Targetpris: 319,7 mio. kroner

Forventet byggestart: April 2022

Kontakt

Francois Svend Court-Payen
Projektchef / DGNB-Konsulent Bygninger
CAS
28 26 35 26

Kontakt

Laila Halkjær
Projektleder / DGNB-Konsulent Bygninger
CAS
93 51 18 23