Udvidelse af DTU Skylab - Bygning 374

Med de udvidede rammer har DTU Skylab fået mere end dobbelt så meget plads i en bygning, der spejler DTU Skylabs værdier.
Byggeriet er muliggjort af en donation på 80 mio. kroner fra Den A. P. Møllerske Støttefond.

De udvidede rammer til DTU Skylab er en åben og multifunktionel bygning centreret omkring en stor projekthal med kig til stjernerne. De 2.800 nye kvadratmeter giver studerede, forskere og virksomheder mere plads til teknologibaseret innovation i en større skala og inden for flere teknologier. 

Bygningen tager afsæt i den oprindelige DTU Skylab-bygning og er designet som en elegant komposition af stablede bokse. Facaderne er beklædte med perforerede alu-plader i hver sin farve inspireret af DTU’s oprindelige bygningsfarver, gul tegl og sorte facadepartier. Tilsammen danner de stablede bokse en naturlig helhed for én samlende bygning til DTU Skylabs mange aktiviteter og skaber en stærk identitet i området.

Åbenhed, mod og ambition
Hjertet i bygningen er en stor projekthal med 13 meter til loftet som blandt andet giver mulighed for at lave prototyper i stor skala. Omkring projekthallen ligger GMO-laboratorier og multilabs, 3D print lab og værksteder, og op gennem bygningen finder man forskellige typer af kontor- og arbejdsområder, mødesteder, café og en udendørs tagterrasse ”Skybar”. Den store Arena, som er en hybrid mellem auditorium og event-område, danner ramme om undervisning og DTU Skylab’s mange udadvendte aktiviteter.

Arkitekterne har bevidst arbejdet med at indlejre DTU Skylab’s værdier i arkitekturen og videreføre energien fra den ombyggede forskningshal, som DTU Skylab flyttede til i 2014. Det har betydet at bygningen er udformet og organiseret omkring et centralt fællesrum, hvor der er visuel kontakt mellem alle etager og funktioner. Uanset hvor i bygningen man befinder sig, skal man kunne fornemme innovationsmiljøet og den åbenhed, der kendetegner DTU Skylab, hvor det er naturligt at dele med og lære af hinanden. Den store hal i hjertet af bygningen strækker sig op mod en nærmest åben himmel af ovenlys og signalerer højt til loftet, mod og en ambition, der rækker ud mod stjernerne. 

Inventar og lysdesign der pirrer til skabertrang
Den stramme komposition af bokse pakket ind i aluminium og de mange glaspartier får modspil af et indretningskoncept, der sammen med særbelysningen skal skabe et levende hus med kontraster i stemning og udtryk. Store træer og forskellige typer af slyngplanter er stemningsskabende elementer, og et mix af forskellige nye møbler og genbrug af designklassikere fra DTU’s lager skaber variation og identitet til områderne. I lysdesignet er der blandt andet benyttet lysbomme med teknikspots og teaterlamper, der kaster kraftigt, men varmt lys ned i mindre zoner og er med til at skabe en menneskelig skala i den store projekthal. Og forskellige lysværker skal pirre til nysgerrighed og skabertrang.

DTU´s første bæredygtighedscertificeret byggeri
Byggeriet til DTU Skylab er den første DTU bygning som certificeres efter bæredygtighedsordningen DGNB. Bygningen er blandt andet designet så den har et minimalt energiforbrug, er fleksibel og let kan ombygges til nye formål, har et godt indeklima, har optimale forhold for akustik og dagslys og kræver et minimum af vedligehold. Certificeringen indgår som den del af DTU´s strategi, hvor alt nybyggeri på campus bæredygtighedscertificeres iht. DGNB- principperne.
Det er DTU’s forventning, at bygningen bliver godkendt til en guld-certificering.

DTU Skylabs samlede areal er på knap 5.000 og består, ud over den nye bygning, af DTU Skylabs eksisterende lokaler i en ombyggede forskningshal fra 2014, tegnet af Juul & Frost Arkitekter. Læs om bygningen her 

 

Fakta

Bygherre: DTU
Areal: ca. 3.000 m2
Budget: 99 mio. kr.
Byggeperiode: Maj 2019- juni 2020
Totalrådgiver: Rørbæk & Møller Arkitekter, EKJ Rådgivende Ingeniører
Landskab: BOGL APS
Bygherrerådgivere: Rambøll Danmark, mtre aps, LMH International
Inventarrådgivning: mtre aps, Urgent.Agency A/S
Hovedentreprenør: NH Hansen & Søn A/S
Bygherreleverancer: Betonelementer: Betonelement
Forberedende arbejder: SCHELLER, HOUGAARD & PETERSEN A/S


Se filmen "En bygning tager form"