Hempel Kollegiet, DTU

Med byggeriet af det nye kollegie, Hempel Kollegiet, DTU på Lyngby Campus vil universitetet kunne tilbyde 200 møblerede kollegieboliger til nogle af de mange danske og internationale studerende, der hvert år vælger at studere på DTU. Hempel Kollegiet, DTU bygges i den vestlige del af Lyngby Campus på hjørnet af Lundtoftevej og Anker Egelunds Vej med H-Kollegie Fonden som bygherre.

Byggeriet tager udgangspunkt i at de studerende skal have plads til at fordybe sig i deres studier, samtidig med at de indgår som en aktiv del af DTU's studenter- og campusfællesskab. Derfor er der arbejdet med et hierarki af fællesskaber inde såvel som ude.

Kollegie­boligerne er organiseret i tre klynger, der hver især består af to bygninger med 12 og 13 boliger i henholdts­vis 2 og 3 etager. For at fremme fællesskabet blandt de studerende får hver etage fælleskøkken og studielounge. Bygningerne viderefører DTU-griddets eksisterende kvaliteter i simple U-former, der hver især omkranser et indre haverum, der vil fungere som socialt mødested.

Egetræsskoven der omkranser kollegiet bevares så tæt på bygningerne som muligt for at skabe et tæt forhold mellem inde og ude. Der er fri adgang fra det øvrige DTU campusområde til kollegieområdet, der ligeledes griber ud i området, der omgiver DTU.

Hempel Kollegiet, DTU står klar til indflytning i forbindelse med studiestart efterår 2017. 

 

Fakta

  • Bygherre: H-Kollegie Fonden

  • Bygherrerådgiver: Wissenberg og Arkitema Architects

  • Administrator: Polyteknisk KollegieSelskab

  • Totalentreprenør: B. Nygaard Sørensen A/S

  • Arkitekt: JJW Arkitekter

  • Landskab: JJW Landskab

  • Ingeniør: Bascon

  • Areal: 7.400 m2

  • Byggeperiode: 2016 - 2017