Nyt beton- og materialelaboratorium til DTU Byg

Det nye beton- og materialelaboratorium placeres den nordligste del af 1. kvadrant og skaber en ny funktionel sammenhæng med B128, B119 og B119A.

Byggeriet omfatter opførelse af ny bygning B130 på ca. 2.000 m² samt renovering og nyindretning af eksisterende laboratoriearealer på ca. 400 m² i kælderen i B119.

Den nye bygning skal danne ramme omkring instituttets materialeforskning og understøtte en række af instituttet kerneydelser. Bygningen skal desuden rumme undervisning på BSc og MSc i byggeteknologi, og vil endvidere kunne understøtte uddannelser ved DTU Diplom samt være til rådighed for materialeforskning på andre DTU institutter.Ambitionen er at understøtte tværfagligt samarbejde og tilbyde et attraktivt og stimulerende læringsunivers.

Betonhal som omdrejningspunkt
Bygningens centrale rum bliver den store dobbelthøjde beton- og materialehal. Rundt om hallen ligger de specialiserede laboratorier, værksteder og lagre. En stor siddetrappe langs hallen skal skaber forbindelsen mellem det fælles adgangsstrøg på øvre niveau og hallen, hvor adgangsstrøget bliver rammen om studiemiljø med fordybelsespladser, og kan indgå som en platform for præsentationer og events. De studerende og ansatte kan bruge udearealerne omkring bygningerne til 1:1 forsøg.

Urban fortætning og synlig forskning
Arkitekterne har lagt vægt på at skabe en fagligt inviterende arkitektur med en naturlig tilpasning til omgivelserne. Sammen med de øvrige bygninger bidrager den nye beton- og materialelaboratorium til den urbane fortætning på campus, hvor åbne stueetager med kig ind til laboratorier og studiemiljøer skal være med til at synliggøre den faglige aktivitet på DTU og skabe forbindelse mellem inde og ude. Bygningen bindes sammen med den store forskningshal i bygning 119A, med direkte adgang mellem de to haller og forbindes med en glasgang til bygning 128.

Bygningens værksteder og laboratorier rummer udstyr for blanding, støbning, bearbejdning, konditionering og modning af støbte emner - især beton- og cementbaserede emner - samt udstyr for test af materialers egenskaber og stabilitet. Herudover er det er ambitionen at udstyre laboratoriet med faciliteter, der skal understøtte forskning, undervisning og innovation inden for byggematerialer. Det drejer sig om udvikling af nye materialer f.eks. nye belægninger, kompositmaterialer, biobaserede byggematerialer og aktive materialer samt understøtte forskning i cirkulær økonomi, genanvendelse af materialer, indeklima, digitale produktionsmetoder og vurdering af eksisterende konstruktioners holdbarhed og levetid


Fakta

Bygherre. DTU
Areal 2.200 m²
Entreprisesum 60 mio. kr.
Byggeperiode: okt. 2018 - feb. 2020
Totalrådgiver: Christensen & Co Arkitekter
Underrådgivere: Norconsult, Cubric Group
og 1:1 landskab
Entreprenør: LM Byg 


Støbning af klimavenlig beton

foto Torben Eskerod
DTU er blandt de første bygherrer, der opfører konstruktioner med en ny grøn beton, som reducerer CO2-aftrykket på klimaet med op til 30 procent. Se filmen fra støbningen. 

Kontakt

Kjeld Schrøder
Projektleder
CAS
21 19 55 35

Kontakt

Elise Agerskov Binau
Projektleder
CAS
40 60 47 08