Bygning 421: Fire ombyggede auditorier

Auditorierne i bygning 421 er de fire første, som er blevet renoveret og nyindrettet på DTU. Foyeren foran auditorierne er også indrettet med nye møbler.

DTU blev taget i brug for mere end 40 år siden. Dengang var undervisningsformen typisk 35 minutters forelæsninger. I dag bliver der ofte arbejde i sessions på op til fire timer ad gangen i en blanding af forelæsning og gruppearbejde.

Det stiller krav til indretningen af universitetets auditorier. Auditorierne i bygning 421 er indrettet for at imødekomme nutidens undervisningsmetoder. De fire auditorier i bygningen er blevet indrettet forskelligt, men fælles for dem er, at de er beregnet på fleksibel udnyttelse, så lokalerne kan bruges til både traditionel tavleundervisning, men også gruppearbejde og arbejde i plenum.

Nye indretninger afprøves

Der er også skelnet til detaljerne: I et af auditorierne, som er indrettet med den traditionelle opsætning af borde og stole i rækker, har man valgt at lave hvert andet bord bredt, hvilket giver mulighed for, at de studerende kan dreje stolene og arbejde sammen på tværs af stolerækkerne.

Her skråner bordpladerne heller ikke  - som de 'gamle' auditorier, men er plane, så man kan lægge bøger og noter fra sig uden, at det glider på gulvet. Stolene er mere komfortable og kan justeres, og der er stikkontakter til laptops. De traditionelle sorte tavler er suppleret med lærreder til projektoren.

Akustikken understøtter dialog

Der er også taget højde for, at både indeklima og akustikken skulle forbedres i auditorierne.

I dag er undervisningen ikke længere præget af envejskommunikation, men af flervejskommunikation: Det stiller nye krav til akustikken: De gamle lofter, som bar lyden fra underviseren ud til de studerende, er erstattet med lofter, som understøtter at lyden også kan gå den anden vej. Det muliggør dialogbaseret undervisning, samtidig med at de studerende også bedre kan høre høre hinanden.

Foyerarealerne uden for auditorierne i bygning 421 er indrettede med nye møbler, så de studerende kan arbejde videre i umiddelbar nærhed og i direkte forlængelse af undervisningen.

Fakta

  • Byggeperiode: 2010-2013

Få mere info

Kontakt

Michael Cole
Projektleder
CAS
45 25 13 37

Kontakt

Lars Robert Kruse
Projektleder / DGNB-Konsulent Bygninger
CAS
45 25 13 01