Bygning 354 - Når lyd ikke bare er lyd

For at kunne foretage komplekse målinger, kræver det højtspecialiserede faciliteter, og det stiller store krav til de lokaler, man måler i. Med de nye faciliteter til DTU Elektro, Hearing Systems, får universitetet nogle af verdens mest sofistikerede laboratoriefaciliteter inden for audiovisuel forskning, samtidig med at de øvrige forskningsfaciliteter inden for hørelse udvides.

Den ene af de to markante sorte bygningskasser, der er vokset ud på den eksisterende bygning, indeholder et audiovisuelt immersion lab, der er udformet som et lyddødt rum. Her vil det være muligt at simulere både visuelle og akustiske signaler i forskellige rum og omgivelser og samtidig undersøge grundlæggende spørgsmål om samspillet mellem rumlig hørelse og audiovisuelle stimuli. Desuden vil det være muligt at skabe realistiske akustiske scener til for eksempel testning af høreapparater.

I samme nye bygning er psychoacoustics lab etableret med fire lydisolerede lyttebokse til akustiske undersøgelser og forsøg over hovedtelefoner eller højttalere for at undersøge auditive egenskaber hos både normalthørende testpersoner og testepersoner med høreapparater eller cochlear implants.

I et communication lab er to rum blevet slået sammen til ét med to nye bokse i rummet. Her kan kommunikationen mellem to personer undersøges ved hjælp af systematisk manipulering af akustiske og visuelle informationer.

I den anden nye tilbygning finder man physiology lab med akustisk og elektromagnetisk afskærmede lydbokse. Her kan man undersøge hvor og hvordan hjernen behandler akustiske og audiovisuelle informationer. Nogle forsøg kræver, at testpersonerne efterfølgende skal vaske hår, så derfor er der også etableret et baderum.

 

 

Fakta

  • Areal: 400 m2 nybyggeri og 147 m2 ombygning
  • Budget: 18,2 mio. kr.
  • Arkitekt: Rørbæk & Møller Arkitekter
  • Byggeperiode: 2014