Bygning 340

Bygning 340 – Forskning i mørke, innovation i lys.

DTU Fotonik er et af verdens fremmeste forskningsinstitutter inden for lysets anvendelsesmuligheder. Med den nye 3.700 m² bygning har DTU Fotonik fået optimale rammer, der kan tiltrække de bedste internationale forskere og studerende, og derved understøtte forskning, undervisning og innovation i verdensklasse

Bygning 340 er en treetagers bygning mellem Asmussens Allé og Ørsteds Plads, og ligger i tæt forbindelse til DTU Fotoniks eksisterende faciliteter. Bygningen indgår i DTU’s ambitiøse campusudvikling, der skal sikre DTU som internationalt eliteuniversitet med state-of-the-art laboratorier, eksperimentelle læringsfaciliteter og innovationsfremmende studiemiljøer. 

Hovedparten af bygningens forskningsfaciliteter ligger i kælderplan. Støv og vibrationer forstyrrer forskningen i lys, og derfor ligger de fleste nye laboratorier under terræn uden vinduer i en renzone. Her blæses ventilationsluften ind gennem særlige filtre, og forskerne skifter til laboratoriekitler i omklædningssluser for at holde støvniveauet nede. 1. og 2. etage indrettes lyst og transparent med glasvægge mellem kontorer og forsknings- og undervisningslokaler.

Line of Light bliver DTU Fotoniks nye centrale hovedstrøg. Den giver alle på DTU en genvej mellem Asmussens Allé og Ørsteds Plads. Fra Asmussens Allé bevæger man sig op ad en trappe, der både fungerer som passage og som auditorium i forbindelse med fællesmøder og foredrag. For enden af trappen er der etableret uformelle studiemiljøer i tilknytning til instituttets største undervisningslaboratorium. Line of Light fortsætter som en glasgang i dobbelt højde, hvorfra man blandt andet kan følge fremstillingen af optiske fibre i et af instituttets træktårne. Forløbet afsluttes med et caféområde, centralt placeret ud for torvet på Ørsteds Plads.

DTU Fotonik arbejder bredt inden for området Photonics Engineering. Det spænder fra grundvidenskabelige undersøgelser af lys-stofvekselvirkning ved kommunikationsteknologi, lasere og sensorer til samarbejde med arkitekter og designere om fremtidens LED-baserede lyskilder. Instituttet fokuserer meget på de anvendelsesorienterede aspekter af forskningen og at løse de samfundsmæssige udfordringer, som vi står overfor.

Instituttet beskæftiger omkring 220 danske og udenlandske medarbejdere og ph.d.-studerende og er i stadig vækst. Det er instituttets mål at al forskning er i verdensklasse, og der er et omfattende net af samarbejdsrelationer til danske og internationale organisationer og virksomheder. 

Fakta

  • Areal: 3.700 m2
  • Budget: 120 mio. kr.
  • Byggeperiode: 2014-2016
  • Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter
  • Ingeniør: Alectia A/S
  • Hovedentreprenør: B. Nygaard Sørensen
  • Lysdesign: Lightscapes