Bygning 329A

Bygning 329A giver nye faciliteter til forskning og undervisning i energi- og elsystemer.

Med den nye bygning 329A har DTU Elektro fået en bygning, hvor de fysiske rammer understøtter et visionært miljø for forskning, uddannelse og innovation inden for elektro- og energi-teknologier. Den nye samlende bygning bygger bro mellem mennesker og viden, teori og praksis, og har PowerLabDK’s unikke eksperimentelle faciliteter som det centrale omdrejningspunkt.

329A AGORA forbinder de eksisterende bygninger 325, 329 og 326 og skaber en nærhed mellem værksteder, laboratorier, mødelokaler, kontorer og undervisningsfaciliteter. Bygningens åbne indvendige plads bliver det nye fælles mødested for studerende, undervisere, forskere og ingeniører, som får kig ind til Intelligent Control Lab, hvor man fx kan følgende Bornholms elproduktion på en storskærm.

PowerLabDK’s state-of-the- art faciliteter er det centrale omdrejningspunkt i bygningen og kan benyttes af studerende, forskere, og produktudviklere til innovation, afprøvning og demonstration af løsninger til fremtidens energisystem. PowerLabDK-faciliteterne udbygges med tre nye laboratorier, der supplerer de eksisterende: Intelligent Control lab, Electric Lab, High Voltage Lab og Power Student Lab.

Gennemsigtighed mellem teori og praksis vægtes højt
Et særligt mødelokale skyder ud i et af hjørnerne af den store højspændingshal og giver DTU Elektro mulighed for at afholde møder med højspændingseksperimenter som kulisse. DTU Elektro’s egne kompetencer bruges til at etablere det teknisk komplicerede og unikke møderum.

DTU Elektro’s vision er at skabe et miljø for læring i verdensklasse, hvor aktiv læring og de studerende motivation og faglige nysgerrighed understøttes ved at gøre forskning og innovation synligt. To store nye undervisningslabs med mange anvendelsesmuligheder vil danne rammen om den eksperimenterende undervisning. Inspirationen er hentet på nogle af verdens fremmeste universiteter inden for læringsmiljøer, blandt andet MIT i Massachusetts og på Rensselear Polytechic Institute i New York. I AGORA udnytter de teknologiske løsninger alle rummets flader og de fleksible uddannelsesfaciliteter skaber optimale rammer for at give og modtage undervisning.

DTU Elektro uddanner ingeniører inden for Elektroteknologi samt Medicin og Teknologi. Instituttet forsker inden for medikoteknik, antenne- og mikrobølge-teknik, robotteknik, effekt- og fysisk elektronik, elteknologi, akustisk miljø, audiologi og elektroakustik. 

 

Fakta

  • Areal: Nybyggeri:1.920 m2, Renovering og ombygning: 2145 m2
  • Budget 74,4 mio. kr.
  • Byggeperiode 2014-2015
  • Arkitekt: Rørbæk & Møller Arkitekter
  • Ingeniør: Alectia
  • Landskab: Schul Landskabsarkitekter
  • Hovedentreprenør: CC Brun

Mere info

Download fire plancher (pdf) om bygning 329A - Agora med tekster og visualiseringer af byggeprojektet. Du kan læse om:

  • de eksperimentelle faciliteter, som byggeriet tilfører DTU.
  • visionerne bag studie- og læringsmiljøet i Agora.
  • den arkitektoniske hovedide.

Teksterne er på engelsk.

Klik her for download

Læs mere

Læs webnyhed fra september 2014 om nedlæggelse af grundsten.

Kontakt

Lars Robert Kruse
Projektleder / DGNB-Konsulent Bygninger
CAS
45 25 13 01