Bygning 310

Den nye forskningsbygning bliver nyt hjem for DTU Energi, der ved udgangen af 2019 samler deres aktiviteter i 3. kvadrant på Lyngby Campus. Derud over indeholder bygningen et nyt 3D Imaging Center til DTU Fysik, DTU Energi og DTU Compute.

Med den nye 9.500 m² bygning i 3. kvadrant har DTU fået tilføjet endnu en høj bygning til Lyngby Campus, der bryder med den klassiske lave bebyggelse. Bygningen er placeret mellem bygning 307, bygning 309 og bygning 306.

Bygning 310 er designet til forskningen på de tre institutter: DTU Energi, DTU Fysik og DTU Compute. Institutternes meget specialiserede forskning i blandt andet energilagring og energikonvertering stiller strenge tekniske krav til faciliteterne, hvorfor rådgiverholdet konsekvent har tænkt innovativt for at finde de optimale løsninger. Af samme grund er bygningens særlige arkitektoniske kvaliteter kondenseret i facaden og sociale zoner, der skal danne grobund for et levende og fagligt inviterende læringsmiljø. 

Facaden er designet som et fletværk af sortgyldne sektioner i metal, der tilføjer variation og dynamik til den store bygning, hvor farve og materialer er en ny fortolkning af DTU’s oprindelige bygninger i gul tegl og sortmalet træ. I stueetagen er panoramavinduer placeret for at give udkig til træernes skiftende løv og indkig til bygningens sociale aktiviteter. Bygningens sociale zoner er samlet i stuetagen, hvorfra de som et net af visuelle og akustiske forbindelser forgrener sig op gennem bygningens sydlige ende.

Bygningen har to indgange, hvor indgangen i den nordlige ende mellem bygning 309 og 310 kommer til at skabe sammenhæng og flow mellem bygning 310 og bygning 301 og 309, hvor en del af DTU Energis medarbejdere har deres dagligdag. Den anden indgang ligger i den sydlige ende af østfacaden mod Matematiktorvet og ved passagen mod bygning 306. 3D Imaging Centeret er placeret i basens sydvestlige ende med centrum omkring et dobbelthøjt rum mod gårdhaven. 

Når man kommer fra den sydlige indgang til bygningen mødes man af et samlende rum, der spænder på tværs af alle etager og giver mulighed for kig mellem de enkelte etager og til de forskellige forskningsgrupper. De større events kommer til at foregå i udstillings- og flyverpladsarealet i stueetagen og på 4. sal i det store mødelokale med udsigt over campus.

Byggeprojektet er, som en af de første store byggesager, gennemført som et fuldt digitalt byggeri 
både under projekteringen og udførelsen og i forbindelse med al kommunikation mellem rådgivere, entreprenør, bygherre og brugere samt omkring driften. Desuden har det være et pilotprojekt for en ny procesmodel, hvor DTU som bygherre har gjort op med den traditionelle fasemodel og indført en gateway model. 
 

Fakta

Bygherre: DTU
Areal: 9.500 m²
Budget: 362 mio.
Arkitekt: Christensen & CO Arkitekter
Ingeniør: MOE
Entreprenør: MH Højgaard
Byggeperiode: 2017-2019


Kontakt

Nicolai Brogaard Bredal-Jørgensen
Projektleder / DGNB-Konsulent Bygninger
CAS
93 51 89 77