Bygning 306 - nye rammer til undervisning

Ombygningen af bygning 306 giver mere plads til eksperimentel undervisning 

Matematiktorvet er med de mange undervisningsbygninger en hovedpulsåre for studerende og studieliv på DTU, hvor ny arkitektur blander sig med Koppels klassiske auditoriebygninger omkring torvet. I januar 2020 stod den ombyggede auditoriebygning 306  færdig med nye læringsmiljøer til at understøtte dialogpræget og eksperimentel undervisning.

Hovedgrebet i ombygningen har været at transformere fire traditionelle auditorier til to store eksperimentelle læringsmiljøer. Det betyder at de klassiske auditorier med podieopbygning nu står som to store læringsrum med dobbelt rumhøjde, en værkstedsstemning, der skal fordre til innovativ tænkning og proces, og en lange balkon, der kan indrages til undervisning og forsøg . De to store rum har plads til samlet 150 studerende og skal også kunne bruges samlet på tværs af gangen. Lokalerne er indrettet fleksibelt uden faste opstillinger til forsøg. Alt kan flyttes rundt, og det er helt bevidst. Auditorierne på DTU er generiske og skal i princippet kunne bookes af alle. Derfor skal løsningerne også være så fleksible som muligt, så de nemt kan tilpasses forskellige holdstørrelser, undervisningsformål og eksperimenter. Lokalerne skal dog primært bruges af DTU's fysikstuderende. 

Bygningens øvrige fire traditionelle auditorier har også gennemgået en renovering, som dog er mindre synlig. Der har været stort fokus på bæredygtige løsninger og genbrug, hvilket blandt andet har betyder at originale stole er blevet nænsomt renoveret og er blevet genbrugt. Auditorierne har fået optimeret lys, akustik og luftforhold. 

Renoveringen af bygning 306 har også betydet at der idag er større synlighed mellem auditorier, foyer- og fællesarealer, blandet andet er de massive døre udskiftet med glasdøre. I stueplan ved den sydlige gavl er der etableret ny trappe i gangarealet der fører til 1 sal, hvilket både vil betyde en lettere og bedre adgang til auditorierne og optimering af flugtvejsforhold. Desuden kan de studerende nu går ind og ud af den nye dør i sydgavlen som skaber direkte forbindelse til et af DTU’s nye tværstrøg mellem bygning 307 og den nye bygning 310. 


Fakta

Bygherre: DTU
Areal: ca.2.500 m2
Budget: ca. 55,9 mio. kroner 
Arkitekt: Rørbæk & Møller
Ingeniør: EKJ 
Entreprenør: NHH
Afsluttet: januar 2020

Kontakt

Marina Cholakova
Projektleder / DGNB-Konsulent Bygninger
CAS
93 51 19 60