Bygning 303A - Auditorier og databar

Renoveringen af DTU's største auditoriebygning skal understøtte en aktiv studiestart for de nye studerende på DTU. 

Med seks auditorier og tre databarer er bygning 303A den største auditoriebygning på DTU Lyngby Campus. Men lige som de fleste øvrige auditoriebygninger, står auditorierne i denne bygning stort set uændret fra da de blev bygget. Renoveringen indgår i den samlede strategi på DTU, hvor samtlige auditorier frem mod 2021 skal moderniseres og renoveres.

303 spiller en central rolle for de mange nye studerende, der hvert år starter på DTU, da den bruges intensivt til undervisning af 1. års studerende. Kodeordene for renoveringen af de mange m2 er derfor, at de fysiske rammer skal understøtter en aktiv start – både fagligt og socialt.

Der skal skabes rum for levende og inspirerende studiemiljø i bygningens fælleszoner med plads til både gruppearbejdsområder, uformelle studiepladser og loungeprægede zoner. Ombygningen vil også betyde at der bliver en større grad af transparens både internt i bygningen og i samspil med omgivelserne. I fremtiden vil man fra foyerområderne kunne kigge ind til auditorierne gennem dobbelt glasdøre og få en fornemmelse af, hvilken undervisning der finder sted. Der vil ligeledes blive åbnet op mod udearealerne fra auditorier og databare med nye glaspartier i facaderne så man kan få et kig til den grønne campus udenfor og forbipasserende kan fornemme studielivet, der foregår inde i bygningerne.

Læringsmiljøerne tilrettelægges så der er mulighed for en høj grad af fleksibilitet mellem traditionel undervisning og gruppearbejde. Alt sammen for at gøre det muligt for både undervisere og studerende, at præstere deres optimale og anvende de nyeste læringsmetoder.

En opgradering af indeklima, lys og akustik er en væsentlig del af auditorierenoveringen. Et nyt ventilationssystem skal sikre luft i rette mængde og temperatur. Al eksisterende belysning udskiftes med et nyt belysningskoncept der skal styrke studiemiljøerne gennem tilpassede lysstyrker og lysscenarier, så rummene opleves veloplyste og stemningsfulde. Renoveringen vil også forbedre akustikken, så den understøtter en mere dialogbaseret undervisning frem for den nuværende, der er baseret på monologen fra kateteret.

Fakta

  • Byggeperiode: 2015-2016
  • Areal: 3.285 m2
  • Budget: ca. 80 mio.
  • Totalrådgiver: Rørbæk & Møller Arkitekter
  • Ingeniør: Alectia

Kontakt

Lars Robert Kruse
Projektleder / DGNB-Konsulent Bygninger
CAS
45 25 13 01