Bygning 228A

Ny forsknings- og undervisningsbygning til DTU Kemiteknik.

DTU Kemiteknik har fået udvidet rammerne til forskning, undervisning og innovation. Den nye bygning indeholde forsøgshaller, laboratorier, undervisningslokaler, værkstedsarealer samt kontorarealer og fællesfaciliteter.  

DTU Kemiteknik er et institut med vokseværk – både hvad angår mandskab og forskningsresultater. Byggeprojektet, som indbefattede både nybyggeri og renovering har haft til formål at understøtte behovet for mere plads til undervisning og forskning samt skabe et åbent, fleksibelt og inspirerende arbejdsmiljø til både ansatte og studerende foruden understøtte mere effektive arbejdsprocesser. 

Den nye bygning, 228A kiler sig ind mellem de eksisterende bygninger 227 og 229 og indeholder både forsøgshaller, laboratorier, værkstedsarealer, undervisningslokaler samt support-, kontor- og fællesfaciliteter.

Der er hovedindgang fra den nye bygning, hvor en markant, arkitektonisk trappe leder op til instituttets reception og fællesområde. I stueetagen ligger laboratorier med store glaspartier, så man kan fornemme den levende forskningsbygning. 

DTU Kemitekniks hovedaktiviteter ligger inden for områderne produktdesign, procesdesign og produktion i den kemiske, bioteknologiske, farmaceutiske, fødevareteknologiske og energiteknologiske industri. Instituttet har sin tyngde inden for forskning, og forskningsbaseret uddannelse og innovation og mærker en markant efterspørgsel fra industrien i forhold til at kunne udbygge arbejdet med instituttets kerneområder.

Forsøgshaller og laboratorier er indrettet og forsynet til at kunne håndtere forsøg med biomasse, biobrændsel, fermentering, pharmaproduktion, partikelteknologi, organiske opløsningsmidler, højtemperatur- og forgasningsforsøg. Laboratorierne skal kunne opnå en GMO 1 klassifikation. Én af forsøgshallerne og to laboratorier skal desuden kunne opnå GMO 2 klassifikation.

Bygningen ligger i den nordlige del af 2. kvadrant på DTU’s campus i Lyngby. Et område, som i disse år forstærkes og fortættes med flere store nybyggerier, der skal understøtte DTU som internationalt eliteuniversitet med state-of-the-art forskningsfaciliteter og innovationsfremmende læringsmiljøer.

Fakta

Bygherre: DTU
Budget: 230 mio.
Areal: Nybyg: 5.200 m2
Totalentreprenør: Hoffmann
Ingeniør: MOE
Arkitekt: Mikkelsen Arkitekter og Link Arkitektur
Bygherrerådgivere: Emcon

Byggeperiode: 2018-2019


Kontakt

Michael Møller Jensen
Projektleder / DGNB-Konsulent Bygninger
CAS
20 31 10 55