Mikkelsen Arkitekter

Bygning 228

Ny forsknings- og undervisningsbygning til DTU Kemiteknik.

Den nye bygning betyder at DTU Kemiteknik kan udvide rammerne til forskning, undervisning og innovation. Bygningen kommer til at indeholde forsøgshaller, laboratorier, undervisningslokaler, værkstedsarealer samt kontorarealer og fælles faciliteter.  

DTU Kemiteknik er et institut med vokseværk – både hvad angår mandskab og forskningsresultater. Byggeprojektet består både af nybyggeri og renovering og skal understøtte behovet for mere plads til undervisning og forskning samt skabe et åbent, fleksibelt arbejdsmiljø, der kan inspirere ansatte og studerende foruden understøtte mere effektive arbejdsprocesser. 

Kernen i bygning 228, som består af en række forsknings- og forsøgshaller, renoveres. De nuværende sidebygninger nedrives og bliver erstattet af en ny bygning, der binder bygning 228 sammen med de eksisterende bygninger 227 og 229. Den nye bygning kommer til at indeholde laboratorier, haller, værksted, undervisningslokaler, administration, supportfaciliteter og fællesområder.

DTU Kemitekniks hovedaktiviteter ligger inden for områderne produktdesign, procesdesign og produktion i den kemiske, bioteknologiske, farmaceutiske, fødevareteknologiske og energiteknologiske industri. Instituttet har sin tyngde inden for forskning, og forskningsbaseret uddannelse og innovation og mærker en markant efterspørgsel fra industrien i forhold til at kunne udbygge arbejdet med instituttets kerneområder.

Forsøgshaller og laboratorier skal derfor indrettes og forsynes til at kunne håndtere forsøg med biomasse, biobrændsel, fermentering, pharmaproduktion, partikelteknologi, organiske opløsningsmidler, højtemperatur- og forgasningsforsøg. Laboratorierne skal kunne opnå en GMO 1 klassifikation. Én af forsøgshallerne og to laboratorier skal desuden kunne opnå GMO 2 klassifikation.

Bygningen ligger i den nordlige del af 2. kvadrant på DTU’s campus i Lyngby. Et område, som i disse år forstærkes og fortættes med flere store nybyggerier, der skal understøtte DTU som internationalt eliteuniversitet med state-of-the-art forskningsfaciliteter og innovationsfremmende læringsmiljøer.

Fakta

Bygherre: DTU
Budget: 230 mio.
Areal: Nybyg: 5.200 m2
Totalentreprenør: Hoffmann
Ingeniør: MOE
Arkitekt: Mikkelsen Arkitekter og Link Arkitektur
Bygherrerådgivere: Emcon

Byggeperiode: 2018-2019