Bygning 211 - kemilaboratorier

En avanceret teknisk maskine der samler DTU Kemi
Bygning 211 + 209 samt renovering af 206 og 207

Med det nye bygningskompleks til DTU Kemi har instituttet fået mulighed for at samle forskning og undervisning inden for fysisk- organisk- og uorganisk kemi under ét tag. DTU Kemi har samtidig fået et fælles foyerområde, hvor studerende, undervisere og forskere kan mødes på kryds og tværs.

Bygning 211 forbinder de vestvendte gavle i de eksisterende bygninger 206 og 207 og består, ud over de nye fællesområder, udelukkende af state-of-the-art laboratorier, som skal danne de optimale rammer om forskning og undervisning for DTU Kemi. I stueetager ligger fire store undervisningslaboratorier og på første sal otte forskningslaboratorier inden for organisk kemi.

Forskning og undervisning stiller store krav til et velintegreret og driftsoptimeret laboratoriedesign, og bygning 211 er derfor mere end bare en bygning. Med 110 stinkskabe fordelt på 3200 m2 er der tale om en stor og avanceret teknisk maskine, der skal kunne håndtere de særlige krav, som den bedste undervisning og forskning inden for kemi stiller. Det markante taghus er en stor tekniketage og ventilationssystem, og de mange stinkskabe i laboratorierne gør, at lofthøjden er mere end seks meter for kunne sikre den rette gennemstrømning af luft. Et særligt fremtidssikret teknisk anlæg til rørførte gasser skal forsyne laboratorierne med de gasser, der kræves til forskningen på DTU Kemi og et centralt vakuum- og køleanlæg forsyner alle stink- og aftræksskabe. Herudover er bygningens ventilationsanlæg udført som ringventilation - et princip, der ikke før er set i samme størrelse i DTU’s bygningsmasse.

Forbindelsesbygning

Bygning 211 er med til at understøtte et naturligt flow mellem bygningerne på instituttet: Gavlene på bygning 206 og 207 er åbnet op med glasdøre og skaber herved forbindelse mellem bygningerne på både kælderniveau, stueplan, første sal. Den nyetablerede glasbeklædte gangbro, der skyder sig ud på midten af de to bygninger, understøtter ønsket om et samlet institut. Glasbroen er samtidig med til at afkorte gangafstande og binder forsknings- og undervisningsmiljøet sammen i de eksisterende bygninger, som også har gennemgået en større renovering.

Både forsknings- og undervisningslaboratorier ligger mod vest og har gennemgående facadepartier, der skaber en tilknytning til DTU's campus og giver omgivelserne et kig ind til laboratorierne. Mod øst er der læsepladser og uformelle læringsrum foran undervisnings- og forskningslaboratorierne.

Flow og logistik er vigtige parametre, når man arbejder med kemiske stoffer og skal transportere kemikalier mellem depot og laboratorier. Bygning 209 kommer til at fungere som central kemikaliehåndteringsenhed samt varemodtagelse for instituttet. Den ligger i direkte forbindelse med den nye bygning og skal således sikre bedst mulig fremtidigt flow, logistik samt drift for DTU Kemi.

DTU Kemi ligger i 2. kvadrant og midt i en af DTU Lyngby Campus kommende netværkscentre tæt på det store Life Science og Bioengineering bygningskompleks og DTU Biosustain. Bygningen er markant synlig, når man kommer til DTU fra vest via Anker Engelunds Vej.

Fakta

Bygning 211

 • Størrelse: 3200 m2
 • Budget: 111,5 mio. kr.
 • Bygherre: DTU
 • Totalrådgiver: COWI
 • Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter
 • Periode 2011-2015

Bygning 206-7

 • Størrelse: 2 eksisterende 100m huse
 • Budget: 32,6 mio. kr.
 • Bygherre: DTU
 • Totalrådgiver: Rørbæk og Møller Arkitekter
 • Periode 2011-2015

Bygning 209

 • Størrelse: 450 m2
 • Budget: 13 mio. kr.
 • Bygherre: DTU
 • Totalrådgiver: Alectia
 • Periode 2014-2015

Læs mere

Læs webnyhed fra 15. januar 2014 om første spadestik