Bygning 119A

Bygning 119A skal huse det nye Villum Center for Advanced Structural and Material Testing.

Bygningen er et testcenter, der samler forskningen for de tre institutter DTU Byg, DTU Mekanik og DTU Vindenergi inden for avanceret mekanisk test af konstruktion og materialer. Bygningen etableres som en tilbygning til det eksisterende ”Structural Lab” i bygning 119.

Byggeprojektet omfatter en ny hal på 420 m2, som ligger i forlængelse af den eksisterende hal. Bygningen kommer til at indeholde et nyt lodret og vandret spændeplan og der bliver etableret en række tekniske faciliteter – ny transformatorstation, nyt teknikrum til hydraulik og nyt køleanlæg. Desuden vil det bliver lavet en række mindre bygningsmæssige ændringer i den eksisterende bygning 119. 

Villum Center for Advanced Structural and Material Testing har fokus på grundlæggende mekanisk forskning og udvikling af bæredygtige materialer, der i sidste ende skal gøre konstruktioner billigere og mere miljøvenlige. De nye faciliteterne vil - sammen med de eksisterende forsøgsfaciliteter hos Byg - gøre Villum Center for Advanced Structural and Material Testing til et af verdens førende steder indenfor eksperimentel multi-skala forskning indenfor bygningskonstruktioner og materialer.

Villum Center for Advanced Structural and Material Testing er organiseret som et samarbejde mellem de tre DTU institutter: DTU Byg, DTU Mekanik og DTU Vindenergi. Centret er fysisk placeret på Lyngby og Risø Campus. Centret har modtaget en meget stor fondsbevilling fra Villum Fonden til indkøb af udstyr. DTU er bygherre på den nye bygning 119A og Bygningsstyrelsen er bygherre på den nye bygning på Risø Campus. 

Fakta

  • Areal: i alt 650 m2, heraf 420 m2 ny hal, 120 m2 nyt transformatorstation og 110 m2 nyt hydraulikrum
  • Budget: 26 mio.kr. – Villum Fonden finansierer herudover udstyr og nye spændeplaner    
  • Byggeperiode: Maj 2016 - december 2016    
  • Arkitekt: Juul l Frost Arkitekter
  • Ingeniør: Alectia   
  • Byggeledelse: Cubic Group
  • Hovedentreprenør:CG Jensen 

Kontakt

Karin Schou
Sektionsleder / DGNB-Konsulent Bygninger
CAS
23 81 13 50