Landskab

DTU har en vision om et landskabet som markant og sanselig ramme. Landskabet og det grønne skal forsat være bærende for identiteten på campus. Derfor skal alle uderum være smukke, inviterende og skabe plads til både faglige og sociale aktiviteter og bevægelse.

Landskabet som markant og sanselig ramme

Landskabet er en del af universitets identitet, der skal fastholdes og styrkes. En landskabelig campus har både positiv indvirkning på læring og trivsel, den kan medvirke til stressreduktion og er desuden en gevinst i forhold til klimatilpasning. Landskabet udgør hovedkarakteren på campus: fra det naturprægede til det kulturprægede understøtter landskabet et aktivt, inspirerende, roligt og refleksivt campusmiljø og skaber unikke oplevelser på campus.

Naturen omkring universitetet spiller en stor rolle i de studerenes hverdag, og DTU bestræber sig på at udnytte pladsen til at skabe hyggelige rammer med mulighed for både læringsrige og sociale aktiviteter. Uderummet omkring campusserne skal både være til gavn for ansatte og studerende, men samtidig værnes om og passes på. Den positive indvirkning fra de grønne områder omkring DTU påvirker både trivsel, læring og stressreduktion, og DTU har derfor stor fokus på kontinuerligt at udvikle uderummet.

De grønne områder skal ikke kun understøtte læring og vidensdeling, men give de studerende og forskerne mulighed for at fordybe sig og koble af. Her skal de kunne finde ro og slappe af. Især afstanden til disse grønne pauseområder medtænkes i planlægningen, idet statistikker viser, at når bare afstanden til områderne er mere end 50 meter falder brugen. Et andet vigtigt element i planlægningen er at tage højde for det danske klima, således at uderummene indrettes, så de kan anvendes så meget af året som muligt og på forskellige tidspunkter af døgnet. Det er eksempelvis vigtigt, at opholdsstederne udnytter solen, men samtidig etableres med mulighed for læ.

 

Landskabelige overgange og mellemrum
Tværstrøgene, der forbinder Lyngby Campus mellem øst og vest, skal have en stærk landskabelig karakter. Hvert tværstrøg beplantes med karaktertræer i rækker.

Haver
Campus har mange fine haver i og mellem bygningerne. Nye haverum skal være frodige, intime og opfylde behovet som pauserum.

Nye parker
Lyngby Campus vil i fremtiden få otte store landskabelige parker, hvilke skal fungere som lommer til pauser og rekreation, samt have plads til aktiviteter, sport, kultur og events.

Markant randskov
Randskoven omkring Lyngby Campus med 50 år gamle træer skal fortsættes og tilføres større biodiversitet i underskoven. Det skal blandt andet fugle og egern sørge for ved frøspredning.