illustration Christensen og Co Arkitekter

Ny bygning til DTU Elektromagnetisk Test Center (ETC)

Den nye bygning B357 skal understøtte og styrke DTU’s enestående position inden for mikrobølgeteknologi.  

Med de nye faciliteter til Elektromagnetisk Test Center styrker DTU sin position inden for forskning og test af elektromagnetiske systemer i hele mikrobølgefrekvensområdet. Bygningen på ca. 1.500 m² kommer til at indeholde laboratorier, der blandt andet skal anvendes til målinger af antenner på satellitter. Formålet med de nye faciliteter er at udvikle DTU’s egen forskning og undervisning, at udvikle samarbejdet med European Space Agency (ESA) og den internationale industri, og ikke mindst at øge samarbejdet med de mange danske virksomheder inden for trådløs kommunikation.

Et tværfagligt miljø der styrker eksperimentel undervisning
Bygningen rummer i alt fire nye laboratorier, tre radiodøde laboratorier til forskellige typer af antennemålinger samt et skærmet rum til målinger af millimeterbølge komponenter og kredsløb. Derudover et stort undervisningslaboratorium med tilhørende studiemiljø.I bygningsdesignet lægges der vægt på fleksibilitet og testfaciliteten skal udføres efter box-i-box princippet og med visuel forbindelse til studiemiljø.

De nye faciliteter betyder at flere studerende kan få adgang til de radiodøde laboratorier ligesom det vil åbne op for et flere typer af forsknings- og virksomhedssamarbejder både nationalt og internationalt. Bygningens arkitektur skal derfor understøtte et tværfagligt miljø blandt forskere, erhvervsfolk og studerende, der kommer til at færdes naturligt blandt hinanden.

Bygningen placeres i tilknytning til områdets øvrige unikke forskningsbygninger inden for DTU Elektro’s fagområder. Den bliver forbundet med en forbindelsesgang til den eksisterende testfacilitet i B353, hvor ankomstområdet for alle testobjekter er placeret.

Som en del af DTU’s bæredygtighedsstrategi skal bygningen DGNB Guld certificeres efter en skræddersyet DGNB flex-matrice pga. byggeriets karakter.

Om DTU ETC
DTU ETC vil være et centralt element i DTU’s fremtidige forskning, udvikling, og undervisning inden for mikrobølgeteknologi. Det vil muliggøre nye typer af eksperimenter, som vil styrke DTU’s egen forskning og DTU’s deltagelse i internationale forskningsprojekter; specielt ESA- og EU-projekter.

DTU står allerede stærkt inden for test af antenner i frekvensområdet fra 300 MHz til 60 GHz og med DTU ETC kan universitetet styrke denne position til at omfatte såvel antenner som kredsløb i hele mikrobølge-frekvensområdet fra 300 MHz til 300 GHz, hvilket giver DTU en international unik eksperimentel ekspertise.

Mikrobølgeteknologi er grundlaget for al trådløs teknologi som mobilkommunikation, radar, radio og TV, radioastronomi, radiometri, satellitkommunikation, trådløse netværk, trådløse sikkerhedssystemer og efterhånden en række medicinske anvendelser; kort sagt, al teknologi baseret på mikrobølger. DTU har betydeligt samarbejde med rumfartsindustrien.


Fakta

Bygherre: DTU
Areal: ca. 1.500 m2
Budget ca. 104 mio.
Bygherrerådgiver: Rambøll
Totalentreprenør: Elindco
Arkitekt: Christensen og Co
Ingeniør: MOE Rådgivende Ingeniører

Projektering/Byggeperiode: juni 2019-marts 2022


Læs mere

Læs DTU nyheden
"DTU investerer i avanceret elektromagnetisk testcenter" her 

Kontakt

Laila Halkjær
Projektleder
CAS
93 51 18 23