Auditorierenovering Bygning 208

Renoveringen af den 7.000 m2 store auditoriebygning i 2. kvadrant betyder at studerende og undervisere får nye, attraktive studieområder, mere dagslys og bedre læringsfaciliteter.

Bygning 208 er en af DTU’s specialbygninger, og indeholder primært auditorier og holdlokaler til undervisning. Bygningen er en af de sidste ud af de i alt 7 specialbygninger på DTU Lyngby Campus, der står over for en gennemgribende renovering med opgraderede læringsfaciliteter og attraktive, nye studieområder til DTU’s studerende. Bygningen er placeret i 2. kvadrant ved et af campus´store torve, Kemitorvet, hvor flere nye bygninger er kommet til inden for de seneste år.

Den overordnede vision for renoveringen af bygningen er at skabe et opdateret læringsmiljø i verdensklasse. Et læringshus der danner rammen for – og lever op til DTU’s strategi om at ville kunne tilbyde ‘Europas bedste ingeniøruddannelser, gennem hele livet’. Bygningen og de nære omgivelser skal fremstå inviterende, inkluderende og skal være et sted, hvor studerende og folk der efteruddanner sig på DTU føler sig velkomne og trives.

Flere undervisningspladser og studieområder

Bygningen fremstår i dag stort set som den gjorde, da den stod færdigbygget i 1967. I renoveringsprojektet etableres der flere undervisningspladser, og studieområder end i dag med en høj kvalitet, der respekterer den fine arkitektoniske arv fra Koppel. Alle bygningens arealer indgår i renoveringen, og bygningens potentiale udvikles med konstruktive ændringer, der skaber mere dagslys, nye rumligheder og øger forbindelsen mellem inde og ude. De fire nuværende auditorier skal også fremadrettet bruges til auditoriebrug, men i en opdateret og en nyfortolket form.

Vitalisering af foyerområde

Bygningen har et meget stort inaktivt foyerareal, som via en opdateret indretning og forbedret indeklima, skal kunne udnyttes, dels supplerende areal for undervisning, men også som uformelt læringsmiljø for de studerende uden for de skemalagte timer.
Ligeledes skal der etableres flere og varierede læringsmiljøer, som giver plads til både skemalagt- og ad hoc gruppearbejde, individuel fordybelse, samt plads til uformelle aktiviteter, som for eksempel store, faglige, repræsentative eller sociale arrangementer.

Der vil desuden være muligheder for at man kan åbne etagedæk, som vil give de uformelle studieområder en højere kvalitet med flere vertikale forbindelser og et markant bedre dagslys i bygningen.

Det er DTU’s ambition at synliggøre det liv som foregår inde i bygningerne, derfor skal bygningen åbnes op mod omgivelserne og flow og bevægelse i og igennem bygningen skal forbedres.

Bæredygtig renovering

DTU arbejder aktiv og målbart med bæredygtighed, både på bygningsniveau og på campusniveau. Renoveringen af bygning 208 gennemføres derfor med bæredygtighed som ledende princip og med henblik på en DGNB Guld certificering.
Fakta

Bygherre: DTU
Totalrådgiver: Mangor & Nagel
Underrådgiver: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
Hovedentreprenør: Enemærke & Petersen
Underentreprenør: Bravida
Specialkonsulenter: NERD, RH Arkitekter og Exigo.
Det forventes at byggeriet går i gang i ultimo 2021.


Rundtur i bygning 208

bygning 208 set fra nord mod syd
Tag med på rundtur i bygningen og få indblik i de mange kvadratmeter og muligheder.

Kontakt

Lars Robert Kruse
Projektleder / DGNB-Konsulent Bygninger
CAS
45 25 13 01

Kontakt

Marina Cholakova
Projektleder / DGNB-Konsulent Bygninger
CAS
93 51 19 60