Ny forskningsbygning til DTU Miljø

Med den nye bygning B112 ønsker DTU at skabe en attraktiv forskningsbygning, som skal understøtte forskning i og udvikling af muligheder for genanvendelse af affald.

Den nye bygning til DTU Miljø er en udvidelse og delvis erstatning af eksisterende faciliteter og forbindelses med eksisterende laboratorier og administration.

Bygningen skal primært huse en såkaldt R3 platform (Ressource Research Recovery Platform) til forskning i genanvendelse og bæredygtig udnyttelse af ressourcerne i blandt andet affald, restprodukter, husdyrgødning og bygningsaffald. Det vil sige at størstedelen af bygningen kommer til at indeholde faciliteter og laboratorier af forskellige typer til modtagelse, opbevaring og håndtering af både flydende, flygtige og faste affaldstyper. Derud over et proceslaboratorium, hvor materialerne konverteres til nye materialeressourcer, næringsstoffer eller energi, samt en analytisk facilitet der kan kvantificere og spore mikroforureninger i færdige materialer.
Ud over modtagelses- depot- og laboratoriefaciliteter kommer bygningen også til at indeholde enkelte møde- og kontorfaciliteter samt fællesarealer til uformelle møder og udstillinger.

Målsætningen for B112 er at skabe en bygning til DTU Miljø, som fremstår åben, inviterende og visionær, hvor forskere, erhvervsfolk og studerende færdes blandt hinanden og hvor rammerne understøtter tværfaglighed, vidensdeling og innovation. Den visuelle kontakt til forsøg, opstillinger og øvrige arbejdsfunktioner i bygningen skal være et gennemgående tema for at mærke aktiviteten i bygningen. Et af målene er at bygningens organisering og sammenhæng med øvrige bygninger ansporer til at samarbejde og skabe viden på tværs af enheder og organisatoriske rammer. Dette vil være med til at skabe en vekselvirkning mellem forskning og social interaktion som er uundværlige elementer i et kreativt og videnskabeligt miljø.

DTU Miljø udgør en af de største og internationalt førende forskningsmiljøer på området og har formået at kombinere eksperimentelle aktiviteter med udvikling af konkrete modeller til bæredygtighedsvurdering. Det skønnes at den nye facilitet af være unik i verden, og derved bidrage til at sikre DTU’s førerposition på området.


Bygning 112 bliver på ca. 2.300 m2 som fordeles over tre etager.  


Fakta

Bygherre: DTU
Areal: ca. 2.300 m2
Budget: 99 mio.
Bygherrerådgiver: Rambøll
Arkitekt: Christensen & CO Arkitekter, Langvad A/S Arkitekter
Ingeniør: Norconsult A/S
Entreprenør: Elindco Byggefirma A/S
Forventet ibrugtagning: primo 2022.


Kontakt

Lisbet Sand
Projektleder
CAS
21 79 86 84