Ny forskningsbygning til DTU Miljø

Med den nye bygning B112 ønsker DTU at skabe en attraktiv forskningsbygning til Institut for Miljø, som skal understøtte forskning i og udvikling af muligheder for genanvendelse af affald.
Bygningen er en udvidelse og delvis erstatning af de allerede eksisterende faciliteter. Den placeres imellem-, og i fysisk forbindelse med eksisterende laboratorier og administration. Det er forventningen at den nye bygning således kan være et både fysisk og symbolsk bindeled mellem instituttets øvrige bygninger.

B112 skal indeholde forskningsplatformen Resource Recovery Research – R3, hvilket betyder at den skal anvendes til modtagelse, opbevaring og håndtering af både flydende, flygtige og faste residualer og affaldstyper samt til opstillinger og forsøg i et kontrolleret laboratoriemiljø. Ud over modtagelses- depot- og laboratoriefaciliteter kommer bygningen også til at indeholde enkelte møde- og kontorfaciliteter samt fællesarealer til uformelle møder og udstillinger.

Bygning 112 bliver på ca. 2.300 m2 som fordeles på 3 etager. Herudover bliver der opholds/dyrkningsareal på taget.

Fakta

Bygherre: DTU
Areal: ca. 2.300 m2
Budget: 99 mio.
Bygherrerådgiver: Rambøll
Status: udbud
Forventet opstart af brugerproces: aug 2019
Forventet ibrugtagning: primo 2022.


Kontakt

Lisbet Sand
Projektleder
CAS
21 79 86 84